luni, 16 ianuarie 2012

Trustul Maharishi pentru Pace Mondiala a fost acreditat de guvernul german

Trustul Maharishi pentru Pace Mondiala a fost acreditat de guvernul german in cadrul programului de voluntariat destinat tinerilor, care inlocuieste serviciul militar obligatoriu de 6 luni. Tineri germani sau de alte nationalitati pot lucra in cadrul acestui trust pentru promovarea pacii mondiale primind de la guvern 200 euro pe luna pentru aceasta activitate.

Aceasta initiativa ar permite de exemplu venirea in Germania cu o viza de 2 ani a unor specialisti indieni in stiinta vedica Maharishi. 

http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=132616942147880783

joi, 5 ianuarie 2012

Interviul unui Purusha in Centrul de TM din Bucuresti

      Interviu luat lui Bernard Huet de Laura One

1.     Spune-ne ceva despre tine, despre trecutul tau si când a fost prima oară când si intalnit TM?
Sunt un profesor  francez de TM - care aparţine Grupului celor  o mie de Purusha, pe care Maharishi l-a creat în 1981. Acum este alcatuit din 6 grupuri cu sediul în diferite ţări ale lumii. Fac parte din grupul din Crimeea, Ucraina. Pentru că am studiat filosofia la Universitatea din Nancy, Franţa, am devenit interesat în meditaţie. Am întâlnit MT, dupa ce am incercat diferite metode de auto-dezvoltare, şi am cerut pentru mine ceva mai mult şi mai bun.

2.     Cum v-ati decis sa deveniti meditator?
La câteva zile după am cerut pentru mine pentru ceva mai bun, am văzut pe uşa de librariei din fata casei mele, un poster TM care facea reclama pentru o prelegere introductivă in TM chiar in localitatea mea. M-am gândit: "Oh, trebuie să merg la acest curs acum!" M-am dus şi am învăţat.

3.    Ce ne puteţi spune despre, rolul grupurilor de Purusa care mediteaza, ca cel din Ucraina, de unde sunteti?
Grupul meu este alcatuit din 25 de persoane. Există grupuri mult mai mari de Purusha în Germania, Statele Unite ale Americii, Japonia, şi India. Ei practică toate Programele de TM şi TM-Siddhi asa cum au fost predate de către Sanctitatea Sa Maharishi Mahesh Yogi. Influenţa grupului de practica intr-un astfel de program se numeşte efectul de super-radianţa. Este o extindere a efectului de 1% provenit numai din TM, si care poarta numele de Efectul Maharishi. Acest efect creează coerenţă în conştiinţa colectivă, elibereaza stress-ul, tensiunile, şi tendinţele negative în indivizi şi în societate ca întreg. Această influenţă este mai puternica, în grupuri mai mari ca cel din Statele Unite ale Americii, care în plus faţă de grupul Purusha de 150 de persoane, au un grup de 2000 de meditatori, în campusul de la Universitatea Maharishi de Management, Universitatea MUM, Fairfield, Iowa.

4.       Cum credeţi că ar fi fost viaţa dumneavoastra, dacă ai n-aţi fi întâlnit TM?
Ah, da, mi-am pus de multe ori această întrebare. Cu siguranta as fi fost mult mai prins în ego-ul meu mic, şi probleme ego-ului, încercând să ating scopuri individuale, marunte, în viaţă ... şi, în final pentru  ce câştig? Câştigul este întotdeauna, în cele din urmă, cunoasterea  faptului că ego-ul individual este doar un ego individual, si nu ego-ul cosmic, si nici Sinele transcendental.
De aceea ar trebui să medităm, pentru auto-realizare în această viaţă. TM este prima datorie a Sinelui (SVA-dharma) pentru toată lumea, asa cum a spus Maharishi.
Dacă nu aş fi intalnit TM, şi grupul Purusha unde sa pot practica TM, precum şi Programul intensiv de TM-Siddhi nu as fi putut sa realizez aprofundarea intelectuală a studiilor mele pentru a găsi forma şi sensul alfabetelor Brahmii şi Devanaagarii care reprezinta structura conştiinţei transcendentale.

5.       Care este experienţa dumneavoastră în România, referitoare la TM?
 M-am oprit din predarea TM cu mulţi, mulţi ani în urmă, când m-am înscris în Programul  Purusha. Aici, în România, am redescoperit cat de minunat poate fi să predai TM altor oameni. Acesta lucrul este de o inspiraţie exceptională pentru o fiinţă umană care poate vedea cum această tehnică universală funcţionează minunat pentru toată lumea, legandu-ne pe toti la acelaşi conexiune transcendentală al experienţei noastre de zi cu zi. Nu există cuvinte pentru a exprima descoperirea şi redescoperirea acestei unităti minunate. Ar trebui să devii profesor
TM, pentru a întelege acest lucru.

6.       De ce ar trebui să medităm?
Pentru a fi fericiti, împliniti, într-o stare bună de sănătate fizică şi mentală, şi pentru a atinge scopul vieţii noastre (individual şi cosmic), cu sprijinul tuturor legilor naturii care lucrează în favoarea noastră. Maharishi spunea că scopul vieţii este fericirea, şi că viaţa este o binecuvantare. Meditatorii experimentează de multe ori conştiinţa extazului chiar de la început. Acest fapt, surprinde de multe ori profesorul lor de TM!

7.       Care sunt beneficiile de a practica TM regulat (în fiecare zi)?
 Ai dreptate, subliniind faptul de a practica regulat, în fiecare zi, când vorbim despre multiplele beneficii derivate din practica TM. Regularitatea le stabilizează în sistemul nervos, prin alternanţa regulată a TM (odihnă) şi activitate zilnică. Maharishi a explicat că orice activitate  ajută sistemul nervos pentru a menţine în viaţa de zi cu zi, calităţile infinite ale câmpului transcendental infuzat în timpul TM. Care sunt aceste calităţi şi multiplele lor beneficii? Peste 600 de studii ştiinţifice de cercetare efectuate în 230 de institute de cercetare independente, şi universităţi din întreaga lume, arată că beneficiile TM îmbunătăţesc toate domeniile vieţii: fiziologia, psihologia (dezvoltarea potenţialului mental), comportamentul, şi calitatea mediului (prin Efectul de 1% , de super-radianţa, efecte menţionate în răspunsul la întrebarea trei).

8.       Ce puteţi să  spuneţi unui non - meditator, despre TM, în cuvinte simple?
TM este o tehnică simplă, naturală, fara efort, care ne eliberează de oboseala zilei şi care purifica sistemul nervos de stresul adânc înrădăcinat, acumulat în timpul vieţii noastre. Ea nu are nevoie de abilităţi intelectuale şi nici nu necesită schimbarea stilului nostru de viaţă sau a religiei. Dar este mult mai mult decât atât (a se vedea întrebarea 9), şi ne antreneaza pentru a ne îndeplini dorinţele noastre cele mai profunde, în conformitate cu toate legile naturii, şi cu ajutorul lor.

9.     Dacă cineva ar dori să înceapă să mediteze, pentru prima dată, de ce ar trebui el, sau ea, să facă acest lucru? Care ar fi sfatul tău?
Mulţi oameni încep TM pentru motive diverse, deoarece beneficiile TM sunt foarte multe, în toate domeniile vieţii: fiziologie, psihologie (potenţial mental), sociologie (comportamental), mediu (Efectul 1%). Acest lucru este în regulă. În plus, sfatul ar fi: "De ce nu experimentăm Sinele, cel mai profund Sine, Sinele transcendental, cunoscătorul?" TM este, de asemenea, făcută pentru acest scop.

"De ce ar trebui să ne petrecem tot timpul, şi viaţa noastră preţiosă în încercarea de a cunoaşte lucruri, nu şi Sinele transcendental?"
Am putea crede că noi ştim deja totul, dar aceasta este o cunoaştere foarte relativă şi superficială, a ceea ce Maharishi numeşte " Micul sine ". Suntem oare doar atat? Suntem, de asemenea, un Sine universal. Socrate prin Platon a atras atenţia oamenilor din timpul lor asupra a ceea ce a fost înscris la intrarea templului din Delphi: “Cunoaşte-te pe tine însuti, şi vei cunoaşte Universul şi zeii. “

10  Este important pentru cei care meditează deja, să participe la cursurile avansate ale Programului TM-Siddhi?
Oh, da, foarte, foarte important, chiar vital pentru a deveni un mai bun auto-observator, pentru a se putea elibera de stress-ul adânc înrădăcinat, şi pentru a putea integra Transcendentul în activitatea de zi cu zi, dar toate acestea, în timp. În primul rând ar trebui să medităm în mod regulat pentru a stabiliza Transcendentul atunci cand ne relaxăm, în timpul nostru de odihnă, cu ajutorul unor tehnici avansate. Maharishi a numit aceste tehnici, îngrăşăminte.
engleza:

Interview with Bernard Huet by Laura One

1. Tell us something about you, your background, and when was the first time you meet TM.

I am a French TM-teacher belonging to the Thousand-headed Purusha group that Maharishi created in 1981. It is now made of 6 groups seated in different countries of the world. I belong to the group of the Crimea, Ukraine.

Because I studied philosophy at the university of Nancy, France, I became interested in meditation. I met TM after I tried different kinds of self-development, and asked myself for something more and better.

2.  How did you decide to become a meditator?


A few days after I asked myself for something better, I saw on the door of the book-shop in front of my house a TM poster advertizing for a TM introductory lecture taking place in my district. I thought: “Oh, I have to go to that lecture now.” I went and I learned.


3. What can you tell us about, the role of purusha groups of meditators like in the Ukraine, where you are?

My group gathers 25 people. There are much bigger Purusha groups in Germany, USA, Japan, and India. They all practice the TM and TM-Sidhi Program as taught by his Holiness Maharishi Mahesh Yogi. The influence of the group practice of such program is called the superradiance effect. It is an extension of the 1% effect of TM only, now called the Maharishi Effect. It creates coherence in collective consciousness, releasing stress, tensions, and negative trends in individuals and in society as a whole. This influence is more powerful with bigger groups like in USA where in addition to the Purusha group of 150 people they have a 2000 group on the campus of Maharishi University of Management, MUM University, Fairfield, Iowa.

4. How do you think your life would have been, if you hadn't meet the TM ?

Ah yes, I often asked this question to myself. For sure I would have been much more caught up in my small ego, and ego problems, trying to achieve individual pursuits in life... and finally for what gain? The gain is always finally the knowledge that the individual ego is only the individual ego, not yet a cosmic ego nor the transcendental Self. That's why we should meditate for Self-realization in this life. TM is the first Self-duty (Sva-dharma) of everyone, Maharishi said.

If I wouln't have meet TM and the Purusha group where I can practice TM and the TM-Siddhi Program extensively I wouldn't have been able to achieve the intellectual quest of my studies finding in the form and meaning of the Brahmii and Devanaagarii alphabet the very structure of transcendental consciousness.

5.What is your experience in Romania, related to TM?

I stopped teaching TM many, many years ago when I enrolled in Purusha Program. Here in Romania, I rediscovered the marvel of TM and TM teaching on others. It is the most inspiring thing for a human being to see how this universal technique works marvelously on everyone, linking us all at the same transcendental point of our daily experience. There are no words to express the discovery and rediscovery of this marvelous unity. You should become TM teacher.

6. Why should we meditate?

To be happy, fulfilled, in good physical and mental health, and to achieve the purpose of our life (individually and cosmically) with the support of all the laws of nature working for us. Maharishi wrote that the purpose of life is happiness, and that life is bliss. Meditators often experience bliss consciousness right from the beginning. This often surprises their TM teacher!

7. What are the benefits of practicing TM regularly (every day) ?


You are right in underlining the regularity every day when speaking of the many benefits derived from TM practice. The regularity stabilizes them in the nervous system through the regular alternance of TM (rest) and activity. Maharishi explained that any activity helps the nervous system to maintain in daily life the infinite qualities of the transcendental field infused during TM.

What are these qualities and their many benefits? More than 600 scientific research studies conducted in 230 independent research institutes, and universities in the world show that TM benefits improve all areas of life: the physiology, psychology (development of the mental potential), behavior, and the environment (through the 1%, and super-radiance effects mentioned in the 3rd answer).

8. What can you tell to a non-meditator, about TM, in simple words?

TM is a simple, natural, and effortless technique releasing the fatigue of the day and clearing the nervous system from the deep rooted stress accumulated during our life. It does not require intellectual abilities nor to change our life style or religion. But it is much more than that (see question 9), and it trains us to fulfill our desires in accordance with all the laws of nature, and with their support.


9. If someone would like to begin to meditate for the first time, why should he, or she, do this? What would be your advice?

Many people start TM for many different reasons because the TM benefits are many in all areas of life: physiology, psychology (mental potential), sociology (behaviour), environment (1% Effect). This is alright. In addition the advice would be:

“Why not experience the Self, the deepest Self, the transcendental Self, the knower?” TM is also made for that purpose.

“Why should we spend all our time, and our precious life in trying to know things, and never the transcendental Self?” We may think we know already ourselves but this is a very relative, superficial, and changing knowledge of what Maharishi calls “the small self”. Are we only this? We are also a more universal Self.

Socrates through Plato drew the attention of the people of their time on what was written on the top of Delphi temple: Know your own Self, and you will know the Universe and the gods.

10. Is it important for those who are meditating to take the advanced course of the TM-Siddhi Program?

Oh yes, very, very important, even vital in order to become more Self-referral, to be able to release deeper rooted stress, and integrate the Transcendent into activity but in time. First we should meditate regularly to stabilize the Transcendent during rest, during our resting time, with the help of advanced techniques. Maharishi called them fertilizers.

Efectul Maharishi - slide show Utopia