sâmbătă, 6 octombrie 2012

Festivalul Maharishi de Muzică pentru Pacea Lumii


Aspecte din primul turneu mondial

Din India, ţara civilizaţiei vedice, vin muzicienii Gandharva, umplând atmosfera lumii cu muzica eternă a naturii.
În ultima lună a anului 1987, Festivalul Maharishi de Muzică pentru Pacea Lumii a răspândit unde de fericire şi de încântare oamenilor de toate culturile şi de pe toate continentele.
Festivalul Maharishi a introdus muzica clasică a vechii civilizaţii vedice, care s-a bucurat de Raiul pe Pământ. Această muzică este o parte din restituirea, de către Maharishi, a Ştiinţei Vedice – ştiinţa completă a vieţii.
Muzicienii Gandharva i-au invitat pe fiecare să participe la această ştiinţă şi artă specială de a crea armonie în conştiinţa lumii.
În 52 de ţări, Festivalul Maharishi a fost anunţat de sute de ziare şi multe jurnale de ştiri radio şi tv. Acestea au explicat că muzica Gandharva-Ved contribuie la pacea lumii prin echilibrarea naturii şi eliberarea stresului din atmosferă.
– „Este pentru prima oară când aceşti maeştri muzicieni cântă muzica Gandharva în afara Indiei. Această muzică clasică a vechii Indii crează armonie şi echilibru atât în ascultător, cât şi în mediul înconjurător. Şi trebuie să mai ştim că se va cânta Gandharva în 300 de oraşe din lumea întreagă, pentru a se obţine pacea mondială“.
În jurul globului, la Berna şi Beijing, la Paris şi Toronto, la Centrul Cultural Kennedy din Washington D.C., la Manilla, la Londra, la Los Angeles, de-a lungul globului, mii de oameni au sărbătorit, în cadrul concertelor date de către cei mai iscusiţi muzicieni Gandharva, Festivalul Maharishi de Muzică pentru Pacea Lumii.
Fiecare concert începe cu vizionarea unei videocasete conţinând salutul lui Maharishi Mahesh Yogi – fondatorul programului de meditaţie transcendentală şi al Centrului Mondial Maharishi pentru Gandharva-Ved din Maharishi Nagar, India.
  – „Este o mare plăcere pentru mine să introduc în lume un Festival de Muzică pentru Pacea Lumii. Este foarte necesar ca fiecare generaţie de oameni să trăiască în pace, pentru că numai în prezenţa păcii este posibil progresul, este posibilă prosperitatea, este posibilă fericirea.
  Când oamenii de pe Pământ încalcă legile naturii, creează lipsă de armonie. Încălcarea Legii Naturale se reflectă în durere, suferinţă şi plânsete, eşecuri, probleme, tendinţe negative ocazionale sau care devin obişnuinţe, terorism şi războaie. Toate aceste valori negative îşi au originea în încălcarea Legii Naturale.
  Muzica Gandharva este acel ritm puternic al naturii care este etern; aceste ritmuri ale naturii sunt eterne şi datorită eternităţii acestor ritmuri există coordonare, varietate infinită de creaţie, dar foarte bine coordonată de Legea Naturală. Muzica Gandharva este muzica naturii, muzica eternă a naturii. Muzica Gandharva este aceeaşi muzică eternă a naturii. Eternul este acelaşi, în continuă mişcare, adică unde de fericire, unde de fericire, peste tot în natură, unde de fericire. Deci, s-a creat această melodie puternică, de dimineaţa până dimineaţa, pentru a se neutraliza tendinţele negative ocazionale sau pe cele devenite deja obişnuinţe, care iau naştere prin încălcarea Legii Naturale de către întreaga populaţie a globului, care nu este educată să gândească şi să acţioneze, în mod spontan, în conformitate cu Legea Naturală. Întreaga populaţie a globului încalcă legile naturii, iar prin încălcarea Legii Naturale rezultă stres. Conştiinţa colectivă a lumii, având stres intens, dă naştere la calamităţi mai mici sau mai mari, la tendinţe negative ocazionale sau care devin obişnuinţe, la terorism şi războaie.
  Există o învăţătură în India, învăţătura vedică, din vremurile vedice – civilizaţia vedică fiind acea civilizaţie care s-a bucurat de Raiul pe Pământ, adică se trăia în conformitate cu Legea Naturală. Sprijinit de legea naturală, fiecare se bucura tot timpul de unde de fericire, de tot mai puternice unde de fericire. Muzica Gandharva are acel stil de melodie care se potriveşte cu undele naturii care controlează evoluţia şi care răspândesc unde de fericire. Deci, muzica Gandharva – ca să o definesc într-o singură expresie – este muzica eternă a naturii, care este cântată în mod spontan la toate nivelurile creaţiei, de la cea mai mică creaţie, până la cea mai mare şi mai enormă – Universul în continuă expansiune. Deci, muzica Gandharva este cea mai armonizantă, cea mai integratoare – în termenii muzicii – adică se află la baza întregii ordini şi armonii din natură. Este o şansă enormă faptul că pandiţii vedici au păstrat toată această enorm de folositoare ştiinţă şi artă de a crea armonie în situaţii de lipsă de armonie şi discordanţă în conştiinţa lumii.
  Deci, oferta noastră – Gandharva-Ved – este o ofertă care se adaugă la influenţa meditaţiei transcendentale la crearea păcii mondiale, la grăbirea zilei când se va sărbători pacea mondială. Muzica Gandharva este o ştiinţă şi artă foarte preţioasă de a crea armonie în noi, în familiile noastre, în oraşele noastre, în ţările noastre, în întreaga lume“. (Maharishi)
Cu aceste învăţături şi inspiraţii de la Maharishi, 60 dintre cei mai pricepuţi muzicieni Gandharva-Ved au încântat publicul de pe fiecare continent. În Asia, muzicienii Gandharva au cântat în mai mult de 30 de oraşe, au făcut un turneu mai mare în India, au vizitat Indonezia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tailanda, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Coreea de Sud şi Malaezia. Au mai fost în Japonia, Filipine şi China, unde au fost cel mai entuziast primiţi de către conducătorii guvernului şi presă. După concertul de la Tokyo, muzicienii Gandharva au călătorit spre Filipine, unde au dat două concerte la Hotelul Manilla. „Festivalul a coincis cu Convorbirile la nivel înalt din Asia despre pace şi progres pe continent“ scrie Buletinul de Manilla. „Muzica Gandharva menţine fericirea individului şi pacea lumii“.
Cu cuvinte frumoase şi daruri, preşedintele Conservatorului de Muzică din China i-a întâmpinat pe muzicienii Gandharva în sala de recepţii. Pentru mulţi chinezi, a fost prima lor ocazie să asculte un concert de muzică Gandharva-Ved. Ziarele şi posturile de radio importante au răspândit ştirea în toată ţara. La fiecare concert, a fost explicat scopul armonizant al muzicii. Sala de conferinţe de la Universitatea Giautom s-a umplut de o atmosferă de primăvară în seara zilei de 20 noiembrie. „Mai mult de 400 de persoane au ascultat cu uimire şi multă fericire“. Aşa a descris ziarul Huan Shanghai efectul concertelor date în marile oraşe din China. După concertul din Zian, conducătorii politici ai provinciei Shan Zi au umplut scena, pentru a-i felicita pe muzicienii Gandharva. La fiecare concert, grupuri de fotografi au comemorat ocazia istorică: primul Festival de Muzică pentru Pace din China.
În Europa, trei grupuri de muzicieni Gandharva au concertat în 13 ţări, vizitând 51 de oraşe în Italia, Elveţia, Franţa, Germania de Vest, Suedia, Danemarca, Finlanda, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Belgia şi Islanda. Concertul dat la Londra, ascultat de 250 de persoane, a fost filmat pentru Asociaţia Medicală din Anglia, care dorea să cerceteze efectul terapeutic al acestei muzici. De-a lungul continentului, echilibrul şi influenţa muzicii Gandharva-Ved au fost transmise ascultătorilor prin radio, în Anglia de către Radio Oxford, Radio Nothingham şi Radio Manchester; de Postul Naţional de Radio German din Hamburg, precum şi de Radio Belgia şi Radio Finlanda. De-a lungul Europei, undele radio au purtat sunetele Festivalului Maharishi de Muzică pentru Pacea Lumii. Ziarele din Copenhaga au glorificat frumuseţea muzicii Gandharva, precum şi pacea şi fericirea pe care le aduce. Farmecul concertelor, precum şi scopul muzicii de a grăbi ziua păcii mondiale, au captat atenţia presei din multe ţări şi s-a reflectat în articolele din Helsinki – Finlanda, Milano – Italia şi Reikjavik – Islanda. În atmosfera calmă a Capitalei Continentale Maharishi a Erei Iluminării din Vlodrop – Olanda, publicul de 500 de persoane a mulţumit, prin aplauze, muzicienilor Gandharva pentru turneul lor extins prin continentul european.
În America de Nord, 28 de muzicieni Gandharva au concertat în 92 de oraşe din Statele Unite şi Canada. Festivalul Maharishi a coincis cu vizita secretarului general al Uniunii Sovietice Mihail Gorbaciov, care a avut, la Washington, o întrevedere cu preşedintele Ronald Reagan despre pacea mondială. De la Miami la Montreal, de la Ancourage la Austin, muzicienii Gandharva au dat 108 concerte şi zeci de spectacole televizate. Programele TV de ştiri din oraşele mari au explicat măiestria muzicienilor Gandharva şi scopul profund al muzicii cântate de ei.
– „Influenţa folosirii într-un mod specific a sunetului, tonului şi ritmului aduce muzica Gandharva în armonie cu legea naturală de bază, care guvernează întregul Univers. De aceea creează armonie şi echilibru oriunde este cântată, pentru că se cântă de la cel mai profund nivel al conştiinţei. Aceasta este diferenţa dintre muzica Gandharva şi muzica indiană clasică“.
Principalele ziare din 30 de oraşe nord-americane au tipărit pagini întregi despre Festivalul Maharishi, care a fost, de asemenea, prezentat şi de multe posturi de televiziune.
Muzicienii care participă la Festivalul de Muzică pentru Pacea Lumii spun că muzica lor se adresează tuturor.
– „Tipul de muzică pe care îl cântăm noi generează pace, echilibru, coerenţă şi armonie. Mai precis, muzica Gandharva este muzica eternă a naturii, exprimă impulsurile mediului şi adânceşte relaţia dintre mediu şi om. Scopul muzicii îl găsim chiar în titlul festivalului: de a crea pacea lumii, de a crea o influenţă armonizantă în întreaga societate, în oraşe. În fiecare oraş în care poposim, concertăm, şi datorită acestei vechi tradiţii muzicale, care este acum revitalizată de Maharishi, influenţa generată creează unde de armonie şi pace, precum şi ordine în mediu“.
Într-o noapte liniştită, la Washington D.C., muzicienii Gandharva au cucerit publicul de le Centrul Cultural Kennedy. O persoană a spus: „Am simţit natura cântând, mi-a mers drept la inimă!“ Altcineva a găsit concertul „plin de fericire, magnific, profund!“
În timpul Festivalului Maharishi, mai mult de 90 de posturi de radio nord-americane au difuzat selecţiuni, iar trei reţele naţionale americane de radio, precum şi National Public Radio şi Pacific Radio au difuzat emisiuni speciale de muzică Gandharva-Ved.
La Centrul Cultural Indian din West Baltimore, un grup de muzicieni indieni Gandharva prezintă muzică pentru pace. Primarul Kurt L. Schmoke a însoţit grupul în această după-amiază şi a proclamat în oraş Ziua Muzicii Gandharva. A fost un eveniment special pentru primar, fiind prima sa proclamaţie de când a fost ales primar la începutul acestei luni.
– „Acum că sunt primar, am marea plăcere de a emite proclamaţii. Deci, daţi-mi voie să proclam, drept celebrare a creării păcii, Ziua Muzicii Gandharva-Ved în Baltimore. Ţinând seama că muzica Gandharva este o disciplină preţioasă a Ştiinţei Vedice a lui Maharishi – ştiinţa vieţii de a crea echilibru în natură, de a elimina stresul din atmosferă şi de a produce o influenţă sănătoasă asupra individului şi pace pentru întreaga lume – de aceea, eu, Kurt L. Schmoke, primarul oraşului Baltimore, prin aceasta proclam ziua de 20 decembrie 1987, drept celebrare a creării păcii, Ziua Muzicii Gandharva-Ved în Baltimore şi invit toţi cetăţenii să participe la această sărbătoare.“
Muzicienii Gandharva au concertat la hotelul Hilton din Washington după citirea, de către un reprezentant, a proclamaţiei onorabilului Marian Berry, primarul oraşului Washington D.C..
– „Districtul Columbia se bucură de prezenţa în această seară a muzicienilor Gandharva şi ţinând seama de efortul de a spori calitatea vieţii în marele nostru oraş, precum şi de grăbirea îmbogăţirii culturale, oameni din toată lumea participă la Festivalul de Muzică pentru Pacea Lumii, iar pentru a se grăbi ziua păcii mondiale s-au înfiinţat în toată lumea 1 000 de şcoli de muzică Gandharva. De aceea, eu, primarul Districtului Columbia, prin aceasta proclam ziua de sâmbătă, 26 decembrie 1987, Ziua Festivalului de Muzică pentru Pacea Lumii în Washington D.C. şi rog toţi cetăţenii oraşului să mi se alăture în sprijinirea acestei activităţi destinată să grăbească şi să redea starea bună a fiecăruia. Semnat: Marian Berry junior, primar“.
Ca răspuns la solicitările din lumea întreagă rezultate în urma primului Festival Maharishi de Muzică pentru Pacea Lumii şi pentru a se grăbi ziua păcii mondiale, Centrul Mondial Maharishi pentru Gandharva-Ved a avut două iniţiative: înfiinţarea a 1.000 de şcoli de Gandharva-Ved de-a lungul globului şi înregistrarea de selecţiuni din muzica Gandharva corespunzătoare diferitelor ore ale zilei, pe care le-a făcut disponibile peste tot în lume.
De dimineaţa până dimineaţa, melodia naturii se schimbă. Muzica Gandharva-Ved se potriveşte cu ora zilei, schimbându-şi melodiile în conformitate cu schimbările naturii. Aceste melodii, care urmăresc procesul evoluţiei, asigură o influenţă puternic armonizantă în întreaga atmosferă, pentru a echilibra dezechilibrele din natură.
  – „Este un caz foarte fericit faptul că toţi experţii muzicieni din India şi-au asumat această obligaţie de a crea o atmosferă puternică, de a crea armonie şi echilibru în natură, prin trilurile melodiilor Gandharva. Muzica Gandharva este un aspect foarte mare şi foarte preţios al Ştiinţei Vedice, care este ştiinţa completă a vieţii. Mulţumim tradiţiei noastre de învăţători, care ne-au dat această posibilitate de privi în interiorul activităţii naturii, care ne-au dat acest dar foarte preţios al armoniei în natură. Muzica Gandharva este un dar foarte mare pentru întreaga lume şi este un dar pentru toate timpurile. Jai Guru Dev.“ (Maharishi)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu