sâmbătă, 6 octombrie 2012

Programul MT-Sidhi

Programul MT-Sidhi antrenează mintea conştientă să funcţioneze în domeniul conştiinţei pure. Acest program armonizează conştienţa umană cu acele impulsuri creatoare fine care se ocupă de transformarea domeniului inteligenţei în domeniul materiei... Individul devine o expresie atât de perfectă a dragostei, a cunoaşterii şi integrării şi într-un mod atât de perfect iscusit în acţiune încât toate legile invincibile ale naturii încep să lucreze pentru el. El obţine rezultate fără efort şi începe să stăpânească însăşi natura şi reuşeşte să guverneze tendinţele timpului. El devine incapabil de a face greşeli, deoarece se află în armonie completă cu legile naturii. Toate acţiunile lui sunt în beneficiul întregii creaţii manifestate, rămânând totuşi detaşat de activitate şi acţionând ca un depozit al cunoaşterii nelimitate care guvernează şi se află la baza fiecărui impuls al vieţii. O asemenea persoană este un Sidha şi o persoană complet dezvoltată“. (Maharishi)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu