sâmbătă, 6 octombrie 2012

TEHNOLOGIA MAHARISHI - DE LA INVINCIBILITATEA FAMILIEI LA SOCIETATEA IDEALÃ


Societatea modernă se confruntă tot mai des cu una din marile ei drame - distrugerea familiei. Fiecare familie distrusă dă o lovitură iremediabilă societăţii pentru că familia este cărămida fundamentală a societăţii. Deşi terapia familială dispune astăzi de un adevărat arsenal de tehnici şi metode familia rămăne una din marile probleme ale societăţii contemporane.  Ce poate restabili capacitatea de comunicare a omului? Ce ar putea elimina stresul care este la originea stărilor de conflict ? Ce poate ântări individualitatea membrilor familiei? Familia patologică formează ades  “o masă vagă şi amorfă ân care individul nu poate acţiona independent”.(Dicţionar de psihiatrie _ Ed Medicală !988).  Ân fine, ce poate da forţă şi soliditate familiei, ce poate face din familie un sistem “invincibil”?
Unul din cele peste 500 de studii care au avut ca obiect Meditatia Transcendentala (MT), studiul 354, intitulat  “PROGRAMUL MEDITAÞIEI TRANSCENDENTALE PENTRU A CLÃDI FORÞA FAMILIEI: BLUEPRINT PENTRU  INVINCIBILITÃTE”,  incearcă să raspundă la aceste ântrebări. Soluţia constă ân actualizarea potenţialului nelimitat al individului, cărămida fundamentală a familiei,  pare să sugereze studiul  realizat de ARTUR ARON şi ELAINE N.  ARON de la departamentul de Psihologie, Universitatea Internaţională Maharishi, Fairfiel, Iowa, U.S.A. şi prezentat la Simpozionul Naţional pentru clădirea forţei familiei, Universitatea din Nebraska,  4 May 1978...
Acest studiu descrie cercetările făcute asupra programului Meditaţiei Transcendentale (TM)  şi un plan al lui Maharishi Mahesh Yogi, creatorul acestui program, pentru a dezvolta familii "invincibile"(invincibilitatea este o caracteristică generală a sistemelor coerente de a respinge influenţa factorilor externi perturbatori), bazat pe un model al sistemelor coerente. Studiul prezintă Meditaţia Transcendentală şi programul MT-Sidhi ca un mijloc de a ântări viaţa familiei prin dezvoltarea stărilor superioare de conştiinţă pentru individ şi prin crearea unei influenţe de coerenţă şi armonie ân mediul social
Invincibilitatea pare să fie cel mai inalt nivel al forţei familiei şi Maharishi, a sugerat un model ân care se arată cum unităţi sociale invincibile - familii, oraşe, naţiuni şi lumea ca ântreg - sunt dezvoltate crescând coerenţa acestor sisteme.
Conform lui Maharishi cheia invincibilităţii este tehnica MT - o procedură mintală simplă, uşor de ânvăţat care nu implică nici o schimbare a credinţei şi a stilului de viaţă şi care permite minţii să se stabilească ân starea sa de minimă excitaţie, să câştige coerenţă maximă şi să funcţioneze optim când se ântoarce la activitate.
De peste 35 de ani de când a devenit accesibilă ân lumea ântreagă, programul MT a câştigat acceptanţa publicului larg ca un mod de eliminare a stresului şi creşterea âmplinirii ân viaţă.
Există temeiuri să afirmăm că programul MT poate elibera efectele stresului şi poate âmbunătăţii măsurabil funcţionarea individului şi este deci firesc să ne aşteptăm ca aceşti indivizi să funcţioneze mai bine ân context familial şi de aici să permită o mai bună funcţionare a familiei ca ântreg. Indivizii cu mai puţin stress şi mai puţine simptome de dezordini funcţionale, cu o competenţă cognitivă, emoţională şi socială şi cu o mai mare satisfacţie personală ân viaţă vor avea ân mod sigur o influenţă pozitvă ân orice grup ar funcţiona. Membrii individuali ai familiei care au o imunitate completă la stress şi funcţionează la ântregul lor potenţial -starea de iluminare - vor crea familii cu o forţă reală - invincibilitatea.
Maharishi arată că tehnica MT dezvoltă ântregul potenţial uman, âmplinirea ân starea de iluminare:
“ Conştiinţa transcendentală conţine ântregul potenţial al vieţii, plenitudinea vieţii, ân starea  ei nemanifestată, şi iluminarea este starea ân care acest potenţial ântreg a devenit din plin ânsufleţit şi ân ântregime util ân viaţa cuiva”
(Maharishi European Research University 1977, p4)
Conştiinţa transcendentală este experimentată ân timpul tehnicii MT când mintea se linişteşte spre starea cea mai simplă a conştiinţei umane - conştiinţa pură, trează ân ea ânsăşi, fără gânduri, sentimente sau percepţii. Se spune că iluminarea se dezvoltă prin alternarea stării de conştiinţă transcendentală (ân timpul practicii MT) şi activitatea zilnică.
O serie de studii au arătat că ân timpul practicii MT apare o coerenţă a tuturor ariilor creierului.    Cercetătorii s-au ântrebat chiar dacă nu cumva coerenţa este o expresie fiziologică a iluminării. Fiziologii au asemănat conştiinţa transcendentală, beneficiile ei şi coerenţa pe care o produce ân sistemul nervos cu proprietăţile sistemelor fizice coerente.(Domash, 1977). De exemplu un fascicol de lumina coerentă (laser) este mai puternic decât lumina incoerentă. Temperaturile extrem de scăzute (având ca rezultat scăderea entropiei şi coerenţa crescută) crează ân materiale proprietăţi remarcabile, cum ar fi mişcarea perfectă a unui curent electric ân metale supraconductibile şi curgerea fără rezistenţă ân heliumul suprafluid. Aceste stări sunt rezultatul unei stări puternic ordonate a sistemului.
Experienţa conştiinţei transcendentale ca o “conştiinţă nemărginită” şi “ordine perfectă” , şi la fel de bine ca o baza pentru ”capacităţile paranormale”, conduce ânsă la paralele izbitoare ântre sistemele fizice coerente şi sistemul nervos coerent stabilizat ân conştiinţa pură.
Prin coerenţă programul MT poate contribuii la âmbunătăţirea mediului social ân care familia trebuie să funcţioneze. Deşi MT a fost ânvăţată ân trecut ân principal ca un mijloc de dezvoltare individuală, Maharishi a subliniat recent potenţialul ei ân âmbunătăţirea condiţiilor sociale. El sugerează că dacă un mic procent  din populaţia unei comunităţi va practica programul MT şi va âncepe să funcţioneze mai coerent, acesta va produce un efect măsurabil asupra calităţii vieţii comunităţii ca ântreg. Această posibilitate a fost denumită “efectul Maharishi” şi este ân general explicată prin generalizarea la sociologie a modelului “tranziţiei de fază” şi a “fenomenelor de prag” descoperite ân ştiinţele naturii (Borland şi Landrith,1977). Pe scurt , schimbări dramatice de la starea de dezvoltare relativă la o stare mult mai ordonată poate fi văzută când o mică parte, aproximativ 1% dintr-o populaţie  âncepe să funcţioneze coerent. Efectul Masharishi a fost validat de peste 40 de studii ştiinţifice de anvergură.
Maharishi a accentuat recent că “invincibilitatea” este rezultatul coerenţei ân orice sistem - abilitatea de a menţine integritatea şi creşterea chiar şi ân faţa stresului sau influenţelor negative. O analogie a coerenţei ân sistemele mecanicii cuantice este foarte semnificativă aici. Unul din fenomene, cel al materialelor  la temperaturi extrem de joase (aproape de zero absolut) , este denumit Efectul Meisner. Starea colectivă coerentă a substanţei (având o curgere a electronilor ânalt ordonată). respinge spontan  influenţa magnetică exterioară (care altfel ar fi o influenţă dezordonată). Cercetările lui Ilya Prigogine, laureat al premiului Nobel in chimie, arată că sistemele vii care reuşesc cresc inevitabil ân ordine şi coerenţă prin interacţiunea cu mediul, dar totuşi âşi menţin integritatea internă.
Imaginea familiei invincibile care emerge din acest model este aceia a unui grup de oameni absorbind din mediu ceea ce este util - ceea ce contribuie la coerenţa parţilor şi a ântregului - ân timp ce este complet  neperturbată de orice ar putea perturba această coerenţă.
Dar care ese evidenţa că programul MT âmbunătăţeşte viaţa de familie ? Pentru a âncepe cu câteva exemple ale  unor variabile sociale generale, practica programului MT   este asociată cu o toleranţă crescută, scăderea agresiunii, scoruri mai mari ân testul de judecată morală al lui Kohlberg, mai multă âncredere ân alţii, cu mai puţină sensibilitate la critică şi inadecvare socială. De asemenea două studii independente au descoperit o mai mare satisfacţie ân muncă, productivitate crescută, şi relaţii mai bune cu colegii şi supervizorii printre practicanţii MT ân mediul industrial aşa cum au fost raportate atât de ei ânşişi cât şi de  colegi.
Studiile lui Baumrind (1971)  au fost realizate asupra competenţei parentale la copii de şcoală. Ea a descoperit o a patra categorie ân stilul parental (pe lângă cel autoritar, autoritativ şi permisiv) - este ceea ce ea numeşte stilul familiei armonioase şi care apare la familiile care practică MT.
Unul din studiile de interes examinează efectul programului MT  asupra copiilor care urmau şcoala elementară din Berkeley, California. Studiul realizat de Abrams (1976) arată o creştere a simţului de control asupra propriei vieţi, o creştere a independenţei şi o scădere a anxietăţii.
Dar, conform lui Maharishi, pentru ca o familie să devină invincibilă cât mai mulţi mebrii ai familiei trebuie să ânveţe şi să practice regulat MT şi Mt Sidhi. Este aceasta o soluţie viabilă? Se pare că da ântrucât aceste programe sunt extrem de simple, uşor de ânvăţat şi plăcut de practicat. Nivelul educaţional,  sănătatea, sau alte interese nu interferează. Nu există abilităţi sau concepte care trebuiesc stăpânite. Poate fi practicată acasă, âmpreună, sau departe de casă separat.
Iată deci că de la individ la familie, de la aceasta  la naţiune şi apoi la lume ca ântreg coerenţa pare să fie aceea care duce la  implinire. Un individ implinit si iluminat este baza unei familii invincibile care la rândul ei este nucleul  unei societăţi ideale.

STUDIUL 315 - PROGRAMUL MEDITATIEI TRANSCENDENTALE SI  ADAPTAREA MARITALÃ

Elaine N. Aron şi Arthur Aron  - Maharishi International University
Femeile căsătorite care au invăţat tehnica Meditaţiei Transcendentale au arătat o mai mare satisfacţie maritală comparativ cu grupurile de control corespunzătoare care nu meditau

arhiva AMTR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu