sâmbătă, 6 octombrie 2012

Introducere în Maharishi JyotishExperţii în Maharishi Jyotish subliniază că universul, planetele şi stelele sunt nu reprezintă atât de mult obiecte care aplică anumite forţe sau influenţe externe asupra noastră, ci mai degrabă expresii concentrate ale anumitor legi naturale conţinute în propria noastră conştiinţă şi fiziologie. De exemplu, Chandra, Luna, reprezintă calitatea minţii şi a emoţiilor. Căldura emoţională şi sensibilitatea unei persoane născută sub lună plină pot fi diferite de cele ale unei persoane născute sub lună nouă, deoarece calitatea lui Chandra în toată natura va fi diferită în diferite zile.
Momentul naşterii noastre ne poate oferi multe informaţii folositoare şi practice. Ne poate ajuta să înţelegem situaţiile care ni s-au întâmplat şi să ne pregătim în mod eficace pentru situaţiile care vor veni. Putem identifica mai bine puterile şi slăbiciunile noastre şi putem înţelege ce tip de muncă ni se potriveşte cel mai bine. Un domeniu al Maharishi Jyotish, numit Muhurt, calculează momentul cel mai eficace pentru a întreprinde o acţiune, fie că este începutul unei noi afaceri, mutatul într-o casă nouă sau căsătoria!

Evitarea pericolului care nu a apărut încă

Când harta unui individ indică anumite influenţe negative, Maharishi Jyotish recomandă Yagyas, sau inginerii vedice, pentru „a evita pericolul care nu a apărut încă“. Yagyas sunt proceduri care neutralizează influenţele nedorite generate de noi în trecut; yagyas pot aduce, de asemenea, mai mult succes şi prosperitate în perioadele bune ale vieţii. De asemenea, este recomandată folosirea unor anumite pietre preţioase pentru neutralizarea influenţelor negative şi promovarea echilibrului şi armoniei în toate aspectele vieţii.
Maharishi Jyotish mai conţine, de asemenea, Maharishi Ayur-Ved; de fapt una o conţine pe cealaltă. Maharishi a comentat că Maharishi Ayur-Ved asigură sănătatea prezentului, în timp ce Maharishi Jyotish asigură sănătatea viitorului. Ele sunt părţi inseparabile ale aceluiaşi manual de instrucţiuni privind modul în care funcţionează viaţa umană, dezvoltând atât sănătatea perfectă, cât şi iluminarea.

Obţinerea stăpînirii destinului

Prezicerea viitorului poate părea o fantezie, dar acum, cu Maharishi Jyotish, putem să ne cunoaştem propriul destin. Maharishi Jyotish foloseşte formule matematice precise, expresii compacte ale Legii Naturale, pentru a prezice tendinţele viitoare ale timpului. Într-o consultaţie Maharishi Jyotish, puteţi fi avertizaţi asupra posibilelor slăbiciuni – cum ar fi bolile şi accidentele – şi vi se pot da recomandări pentru a le evita. De asemenea, puteţi afla momentele cele mai favorabile pentru a intra în afaceri, pentru a vă căsători sau pentru a cumpăra o casă. Cum este posibilă prezicerea şi cum funcţionează Maharishi Jyotish?

Reintegrarea conştiinţei în domeniul Jyotish

Maharishi Jyotish este atât ştiinţa, cât şi tehnologia aducerii vieţii individului în armonie cu viaţa cosmică. Este una din cele şase Vedanga, sau ramificaţii ale Vedei. Ved este cunoaşterea pură. Maharishi Jyotish este acel aspect preţios şi profund al înţelepciunii vedice care ne permite să realizăm şi să devenim Ved sau cunoaşterea pură.
Maharishi Mahesh Yogi, fondatorul MT şi al programelor MT–Sidhi, al Universităţii Internaţionale Maharishi şi al Universităţii Vedice Maharishi, a restabilit conştiinţa ca bază a Jyotish. Maharishi Jyotish este Jyotish în domeniul conştiinţei. Scopul lui Maharishi Jyotish este de a dezvolta conştiinţa individului – pentru a perfecţiona un nivel al conştiinţei cunoscut sub denumirea de Jyotish Mati Pragya, conştiinţa atotcunoscătoare, acel nivel al trezirii pure care cunoaşte totul. Mintea stabilită în Jyotish Mati Pragya are o introspecţie spontană în mecanicile creaţiei. O asemenea conştienţă poate vedea întreaga desfăşurare a trecutului, prezentului şi viitorului, deoarece, la acest nivel de existenţă, întrebarea şi răspunsul ei, problema şi soluţia ei, sunt prezente în mod simultan.
Pe bazele practicării zilnice a meditaţiei transcendentale şi a programului MT–Sidhi, studiul şi aplicarea practică a principiilor matematice şi logice ale Maharishi Jyotish trezesc Jyotish Mati Pragya – conştiinţa atotcunoscătoare – în conştiinţa noastră, accelerând astfel progresul nostru către iluminare.

De ce funcţionează prezicerile

Maharishi Jyotish face posibilă prezicerea viitorului deoarece structura creaţiei şi dezvăluirea sa este ordonată şi secvenţială. Inteligenţa dinamică şi puterea organizatoare prezente în domeniul autointeractiv al conştiinţei pure este aceeaşi inteligenţă şi putere organizatoare care structurează toate transformările din domeniile relative ale vieţii.
În Ştiinţa Vedică a lui Maharishi, acest domeniu al conştiinţei pure este descris ca fiind Samhita lui Rishi, Devata şi Chandas, care este contopirea în unitate a celui ce observă, a procesului observaţiei şi a obiectului observaţiei. În fizica modernă, acest domeniu este descris ca fiind cîmpul unificat al tuturor legilor naturii.
Valorile manifestate ale vieţii se dezvăluie într-o manieră stabilită şi secvenţială din acest cîmp unificat al tuturor legilor naturii, la fel cum o plantă se dezvoltă din sămânţa înmugurită. Pentru că această dezvăluire este secvenţială, dacă cunoaştem un punct din secvenţă (cum ar fi, de exemplu, momentul naşterii) putem utiliza cunoaşterea Legii Naturale – structurată în forma simplificată a Maharishi Jyotish – pentru a prezice trecutul, prezentul şi viitorul şi pentru a evita pericolul care încă nu a apărut încă.

Diagrama Jyotish: un instantaneu al universului

Când consultaţi un Maharishi Jyotishi, primiţi o copie a diagramei naşterii, denumită Janm Kundali. Diagrama naşterii este o expresie în formă matematică ordonată a universului la momentul naşterii dumneavoastră. Este planul mediului cosmic şi a tuturor influenţelor în joc la acel moment precis – imortalizat în timp, ca un instantaneu.
Maharishi Jyotishi analizează cu grijă aceste influenţe pentru a prezice tendinţele viitorului vieţii dumneavoastră. Aşa cum întreaga desfăşurare a vieţii poate fi surprinsă în termenii dezvoltării secvenţiale a ciclurilor (cum ar fi, de exemplu, ziua şi noaptea, lunile şi anii etc.), Maharishi Jyotishi localizează trei cicluri de bază: cele 9 Graha (corpuri cereşti), cele 12 Rashi (semnele zodiacului), cele 12 Bhava (domenii ale vieţii, cunoscute drept case ale diagramei naşterii) şi cele 27 Nakshatra (poziţii ale lunii). Aceste trei cicluri Maharishi Jyotish de 912 şi 27 îşi au originile în ciclul primordial al Rishi, Devata şi Chandasce interacţionează în interiorul valorii (unităţii) Samhita a conştiinţei. Să considerăm acum modul în care sunt reprezentate aceste componente de bază în diagrama Maharishi Jyotish a naşterii.

Cele 9 Graha

În Jyotish există 9 Graha sau corpuri cereşti. Cele 9 Graha includ soarele, luna, cele cinci planete vizibile şi cele două noduri ale lunii numite Rahu şi Ketu.
Planetele sunt în mişcare în mod constant în calea lor în jurul soarelui şi, pe măsură ce se mişcă, ele îşi schimbă poziţiile în Rashi, semnele zodiacului aşa cum se văd de pe Pămînt. Poziţia lor în diagrama naşterii va corespunde poziţiei lor în zodiac la momentul exact al naşterii dumneavoastră.

Cele 12 Rashi

Rashi sunt semnele zodiacului. Puteţi fi familiarizaţi deja cu acestea după termenii lor latini (aries, gemini etc.), dar în Maharishi Jyotish se folosesc denumirile sanscrite. Aceasta deoarece denumirile sanscrite reprezintă mai corect legile specifice ale naturii active în fiecare Rashi. Fiecare Rashi are propriile sale calităţi asociate cu diferite aspecte ale vieţii. Totalitatea celor 12 Rashi este numită „Kal Purush“ (timpul personificat). Rashi sunt identificate prin folosirea numerelor şi acesta este modul în care le puteţi găsi în diagrama naşterii. De exemplu, Mesh (Aries) este numărul 1, Vrishabh (Taurus) este numărul 2 etc. (vezi diagrama 3).

Cele 12 Bhava

Janm Kundali (diagrama naşterii) este împărţită în 12 părţi, sau case, denumite Bhava (vezi diagrama 1). Fiecare Bhava reprezintă un domeniu diferit al vieţii, iar luate împreună, aceste 12 expresii compacte reprezintă domeniul creaţiei manifestate – incluzînd mintea, trupul, comportamentul şi mediul înconjurător.

Semnul răsăritului

Diagrama naşterii fiecăruia este compusă din aceleaşi 12 Bhava şi 12 Rashi. Individualizarea începe prin determinarea fiecărui Rashi care apare în fiecare casă. Acest lucru este decis prin calcularea lui Lagn(semnul răsăritului) – semnul zodiacului care este la estul orizontului în momentul naşterii. Semnul răsăritului este punctul de plecare al diagramei dumneavoastră. El este calculat în mod matematic, utilizându-se ora, data şi locul naşterii. El serveşte drept prim punct de referinţă pentru analiza lui Kundali.
Semnul răsăritului devine primul Bhava sau Lagn. De exemplu, dacă calculul indică faptul că Lagn-ul d-voastră este Simh (leu), atunci Simh care este numărul Rashi 5, devine primul Bhava. De acolo începe calculul Bhavelor în diagrama individuală (vezi diagrama 2).

Cele 27 Nakshatra

Cele 27 Nakshatra (poziţii ale lunii) participă, de asemenea, la structurarea personalităţii, la anumite circumstanţe ale fiziologiei şi, cel mai important, dau naştere sistemului Vimshottari Dasha. Cu ajutorul sistemului Vimshotari Dasha, cheia calculări şi citirii dezvăluirii secvenţiale a calităţilor timpului, Maharishi Jyotish poate prezice la ce moment ce tendinţe ale Kundali se vor manifesta. De asemenea, prin includerea interacţiunilor poziţiilor zilnice ale Grahelor (cunoscută sub numele de sistemul Gochar) cu Dasha şi Kundali, predicţia devine chiar mai precisă şi mai specifică.
Toate aceste componente – cele 9 Graha, 12 Rashi şi Bhava, şi 27 Nakshatra – interacţionînd în diferite combinaţii, sunt afişate în Janma Kundali, care descrie astfel întregul potenţial al vieţii individului, atât bun, cât şi rău, precum şi toate tendinţele sale, aşa cum sunt create de propriile noastre acţiuni din trecut.

Îndreptarea viitorului cu Maharishi Yagya

Pe lângă explicarea tendinţelor viitorului din diagrama dumneavoastră, consultaţia poate include recomandările pentru Maharishi Yagya şi pietrele preţioase Jyotish pentru a neutraliza influenţele negative prezise în viitor. Maharishi Yagya sunt realizări sau acţiuni antice, precise, destinate creării unor influenţe specifice în sprijinul vieţii, care contracarează orice efect negativ pe care o persoană şi l-ar fi putut crea sie înseşi.
Este important de reţinut faptul că influenţele pozitive şi negative, prezise de Maharishi Jyotish, au fost create de noi din acţiunile noastre trecute. Ele nu sunt influenţe ale mediului înconjurător, asupra cărora nu avem nici un fel de control. Întrucât fiecare acţiune are o reacţiune, influenţele care vin la noi astăzi trebuie să fi fost create de noi în trecut. În acelaşi timp, ceea ce facem noi acum va crea viitorul. De aceea Maharishi Yagya, meditaţia transcendentală şi programul MT–Sidhi joacă un rol atât de important în Maharishi Jyotish. Noi avem prilejul să evităm pericolul care nu a sosit încă şi să creăm o situaţie mai pozitivă prin influenţa echilibratoare a Maharishi Yagya şi a programului zilnic MT–Sidhi. Astfel, Maharishi Jyotish ne oferă mijlocul de a ne stăpâni propriul destin – şi de a crea şi menţine Paradisul pe Pămînt.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu